Logo

Kun en test og skal ikke brukes som investerings eller tradinggrunnlag. Tallene er ikke kvalitetskontrollert.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Først publisert 23 august 2023. Oppdatert og redigert 15 septamber 2023.

Mini Nettverk / Hjem /

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Utbytteaksjer og direkteavkastning | Facebookgruppe med flere tusen medlemmer, oppdatert og med ulike avstemninger. Lær å sette sammen egen portefølje.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 4 august 2023

Mini Nettverk / Hjem /

En av de beste langsiktige investeringene man gjør er å investere i solide utbytteaksjer, ikke minst under en korreksjon. De som investerte på bunnen av pandeminen i 2020 har en god inngang og kan i dag ofte nyte godt av en tosifret avkastning på sin opprinnelige investering. Aksjer som gir en høyere direkteavkastning enn inflasjonsraten finnes og i et flatt marked gir utbytteaksjer avkastning, mens andre aksjer står sille.

Meld deg inn og lær av et samfunn som har drevet med utbytteaksjer i noen år. Still gjerne spørmål i et av de mange chatte rommen, jfr andre semantiske lenke.

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Tester Bing og Bard for et velkjent engleskspråklig uttrykk i finans.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

Publisert 28 juli 2023 ved hjelp av Bing og Bard. Kvalitetssikret og redigert av meg. Ikke testet for plagiat ved copyscape.

Mini Nettverk / Hjem /

Prompt til Bing. What does kitchen sink mean in finance? Kilder utelatt.

Kitchen sink is a term used in finance to describe a situation where a company or an organization discloses all of its negative news and information at once. The idea is to get rid of all the bad news in one go, rather than spreading it out over time and creating a negative impression. The term comes from the expression “everything but the kitchen sink”, meaning everything imaginable or possible.

One example of kitchen sink in finance is when Tesco, a British supermarket chain, announced its worst ever financial results in 2015. The company revealed that its stock was worth much less than previously thought, that it had a huge pension deficit, and that it faced legal investigations over its accounting practices. By releasing all of this bad news at once, Tesco hoped to avoid further scrutiny and criticism, and to start afresh with a new strategy.

Another example of kitchen sink in finance is when a company issues a sinkable bond, which is a type of debt that is backed by a fund set aside by the issuer. The issuer uses the fund to buy back and retire some of the bonds periodically, reducing the cost of borrowing and the risk of default. Sinkable bonds are attractive to investors who want a safe investment, but they also have the disadvantage of losing interest income if the bonds are repurchased before maturity.

Prompt til Bard. What does kitchen sink mean in finance?

In finance, "kitchen sinking" is a strategy of recognizing all of a company's problems or losses at once, rather than spreading them out over time. The term is thought to have originated in the kitchen of a ship, where everything that was not needed for immediate use was thrown overboard.

Kitchen sinking can be a good way to clean up a company's balance sheet and start fresh. However, it can also be seen as a sign that the company is in serious trouble. Investors may react negatively to a kitchen-sink announcement, as it can indicate that the company is not being managed effectively.

Here are some examples of kitchen sinking:

 • A company announces that it is taking a large write-down on its assets.
 • A company announces that it is closing a number of its operations.
 • A company announces that it is making changes to its management team

Kitchen sinking can be a risky strategy, but it can sometimes be necessary to take drastic measures in order to turn a company around.

Here are some of the pros and cons of kitchen sinking:

Pros:

 • Can clean up a company's balance sheet and start fresh.
 • Can signal to investors that the company is serious about addressing its problems.
 • Can help to improve the company's financial performance in the long run.

Cons:

 • Can damage the company's reputation.
 • Can lead to a decline in the company's stock price.
 • Can make it more difficult for the company to raise capital in the future

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Inflasjon, tre aktuelle bøker og dynamisk aksjeallokering en bok.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

16 August 2020

Lurer inflasjonen rundt hjørnet eller fortsetter deflasjonstendensene med lav rente?

Vi befinner oss midt i koronapandemien 2020 og mange lurer på om vi får en ny periode med inflasjon når vi har kommet ut av krisen på grunn av de pengene myndigheter og sentralbanker har tilført verdensøkonomien for å holde hjulene i samfunnøkonomien i gang. Her

er en video som kort tar opp problemstillingen og viser til tre bøker som kan hjelpe deg med å svare på spørsmålet.

Sektorrotasjon ut av en sektor eller type aksjer og inn i en annen sektro. Akkurat nå i midten av august 2020, lurer mange på om teknologi og Nasdaq indeksen er overkjøpt. Neste video viser hvordan du kan bruke relativ P/E til å rotere ut av en sektor (indeks) og inn i en annen sektor (indeks).

Semantiske lenker.

Mini Nettverk / Hjem / Til artikkelens start /

Grønne investeringer, grønt skifte og norsk landbruk.

Publisert 10 oktober 2015.

Økonomi i ubalanse. Mandag 19 oktober 20.45 På NrK2

Temauke starter mandag den 19 oktober. https://tv.nrk.no/program/KOID25007215/kapital-oekonomi-i-ubalanse

Grønne investeringer

Transport og kortreist mat

Høyrisikabel investering kontra gambling

Brød sirkus, norsk hestehold og moroskatt

Norske myndigheter og hestehold

Hestehold i ærets og tidligere statsbudsjetter

Søker man inne (CTRL + F + nøkkelord) i forslaget til statsbudsjett for 2016
 • avgift - 336 treff
 • skatt - 166 treff
 • miljø - 164 treff
 • klima - 123 treff
 • landbruk - 47 treff
 • distrikt - 11 treffeff
 • jordbruk - 9 treff
 • kystforvalt 3 treff
 • grøn - 3 treff og dermed også 0 treff på
 • hest - 0 treff og dermed også 0 treff på hestehold

Negative renter, deflasjon og deflasjonsspiralen.

Publisert 1 september 2015.

Relative og absolutte priser.

Jeg vet ikke om jeg kunne forklart disse begrepene bedre enn Store Norske Leksikon (SNL):

I økonomisk teori skjelner man mellom absolutte og relative priser; de første er uttrykt i penger (eller et vanlig byttemiddel), de siste er forholdstall mellom de absolutte priser, som viser i hvilket forhold to goder kan utveksles mot hverandre.

Øker lønnen din med 10 prosent samtidig med at prisnivået stiger med samme sats, er din kjøpekraft uendret. Endringer i relative priser fører til at konsumentene tilpasser seg annerledes. Øker prisen på strøm hos din leverandør skal det ikke mye til for at du skifter strømleverandør. Dersom Norges Bank senker styringsrenten med 0.25 %, slår det ut i boligrenten bankene krever. For noen år siden før, myndighetene begynte å stille skjerpede krav til private bankers egenkapital, slo denne kvartingen nesten umiddelbart automatisk ut i bankenes lånerente. De siste årene har ikke denne senkningen skjedd umiddelbart og det har stilt større krav til at kundene følger bedre med selv og skifter bank om forskjellene blir for store.

En endring i relative priser må ikke forveksles med en endring i absolutte priser. Inflasjon er et monetært fenomen som regel skapt av forhold utenfor landets grenser som landet kan gjøre lite med selv og intern økonomisk politikk i landet. Bak inflasjon, deflasjon og prisstabilitet kan der ligge store relative prisendringer. Men prisstabilitet er som regel korrelert med mindre endringer i relative priser enn de som oppleves under sterk inflasjon. Prisstabilitet gir større forutsigbarhet enn sterk inflasjon. Under hyperinflasjon stiger prisene så sterkt at det også er vanskelig å følge med på konkurrenters prissetting og endre prisen på egne varer og tjenester fort og ofte nok. Det samme er tilfelle under sterk deflasjon, som vi har liten eller ingen erfaring med etter krigen eller endog den store depresjonene i 1930 årene. Ved store endringer i prisnivået, sterk inflasjon eller deflasjon er det med andre ord vamnskelig å få oversikt over endringer i relative priser.

Hva om alle priser halveres?

La oss ta et eksempel. Du har en gjeld på 1 million, som du betaler en effektiv rente på 10 % p.a. på, et hus verdt 10 millioner, hvor du leier ut en leilighet til 10 000 i måneden. Din timelønn er 1 000 kroner. Norske kroner står i pari mot svenske kroner. Dvs at NOK/SEK = 100 / 100 = 1. En vare som koster NOK 100 i Norge og SEK 100 i Sverige må endre pris i et av landene om konkurransen (når vi ser boert fra transportkostnader) ikke skal vris når valutakursen endre. Vidt definert er arbeidslønn pris på arbeid og rente pris på kapital. Hva skjer om alle priser vidt definert endres like mye i Norge? For å gjøre alt enklere, la oss anta at alle priser halveres (faller med 50 %) i Norge. En norsk vare som før kostet NOK 100 koster nå NOK 50.

Kjøpekraftsparitet

Hva må skje med valutakursen om norske varer skal holde sin kjøpekraft i Sverige. Det fremgår av den enkle formelen for kjøpekraftsparitet som sier at

(1) PN=VxPS

der PN = Pris i Norge, PS = Pris i Sverige og V = Valutakurs = NOK / SEK.

Denne ligningen kan også skrive som

(2) PS=PNx(1/V)

For at en vare som kostet 100 kroner i Sverige før halveringen skal koste det samme etter halveringen, må NOK/SEK halveres som er det samme som at 1/V=SEK/NOK=2 dobles dvs. at 200 svenske kroner nå kjøper 100 norske. Pris i SEK blir da på varen som nå koster NOK 50 i Norge om vi bruker (2):

(2) PS=PNx(1/V)=50x2=100

Dermed er konkurransesituasjonen gjenopprettet og den norske varen koster det "samme" for en nordmann og en svenske.

Dekket og udekket renteparitet

På tilsvarende måte som kjøpekraftsparitet er en likevektsbetingelse i vare og valutamarkedet, er (udekket) renteparitet en likevektsbetingelse i valutamarkedet som sier at vi er i likevekt når forventet avkastning / lånekostnad er lik på tvers av valutaer. Dermed kunne vi satt opp en tilsvarende lining som i forrige avsnitt på låneopptak og investering på tvers av landegrenser. Man snakker om dekket og udekket renteparitet. Dersom terminkursen er en forventningsrett prediktor for fremtidig spotkurs faller begrepene sammen. Den kritiske forskjellen er at dekket renteparitet benytter forward renten du kan oppnå i dag og udekket renteparitet predikterer spot raten som vil forekomme på et fremtidig tidspunkt. Dersom dette ble litt teknisk, gir det kjente nettstedet investopedia følgende definisjon på dekket og udekkket renteparitet. Det kan også være verdt å lese dokumentet med tittelen Hvordan kan vi anslå fremtidige påslag i Nibor?

Dersom alle priser reduseres med samme prosent, slik at de relative prisene er uendret, er vi vel tilbake til utgangspunktet? Boligprisene antar vi også at et halvert i eksemplet ovenfor slik at boligprisen nå har sunket til 5 millioner kroner. Hva med gjelden? Er gjeld en pris? Ikke akkurat det samme som pris. Gjeld er en beholdningsstørrelse. Men det er vel også boligen, siden den representerer formue? Forutsetter vi at gjelden også deles på 2, så er gjelden nå en halv million. Men prisen på kapital (renten) er også halvert til 5 %. Dermed synker de årlige effektive renteutgifter til 5 % av 500 000 som er lik 25 000. De synker altså fra 10 % av en million som er 100 000 i året. Dermed synker renteutgiften med 75 % og skal nå betjenes med en halvert årslønn. Kan hende ser du ved å tenke gjennom dette regnestykket at negativ rente gradvis reduserer den reelle rentebelastningen til at likevekt i alle markeder er gjenopprettet. En halvering av alle priser er ganske dramatisk og benyttet her for å illustrere et poeng og hvorfor det kan gå an å leve med negativ rente for en periode.

Negative renter i dag og tidligere

Det er kjent at Sveitsiske banker har hatt negativ rente i visse perioder. Den artiklen hvor du også kan laste ned hele dokumentet er verdt å lese. Går du inn på den svenske sentralbankens nettsted i dag første septermber 2015, finner du at Riksbankens repo rente (styringsrenten) er -0.35 % og interbankrenten STIBOR er -0.324 %. En negativ rente innebærer at du får betalt for å låne andres penger. Hva kan begrunnelsen være? Den sveitsiske sentralbanken har satt en negativ styringsrente for å unngå at sveitsiske franc - CHF - blir for sterk.

Switzerland’s central bank said on Thursday it would introduce negative interest rates for the first time in decades to stop the franc getting any stronger, after the Russian ruble crisis sent investors scurrying to the safe haven currency.
Den svenske sentralbanken synes å ha en annen begrunnelse. Riksbanken vil for all del unngå deflasjon og produserer inflasjon ved å senke renten.
Inflationen stiger och konjunkturen i Sverige fortsätter att stärkas. Men osäkerheten i omvärlden har ökat och konsekvenserna av situationen i Grekland är svårbedömda. Sedan räntebeslutet i april har dessutom kronan blivit starkare än Riksbankens prognos och utvecklingen av växelkursen är en fortsatt risk för inflationsuppgången. I denna osäkra miljö behöver penningpolitiken vara ännu mer expansiv för att säkerställa att inflationen fortsätter stiga mot målet på 2 procent. Riksbankens direktion har därför beslutat sänka reporäntan med 0,10 procentenheter till -0,35 procent och att utöka köpen av statsobligationer med ytterligare 45 miljarder kronor från september fram till årets slut.
Hovedhensikten ser altså ut til å være inflasjonen, men den svenske Riksbanken nevner også hensynet til valutakursen i sin siste pressemelding. Kronen er for sterk og dermed er det en ytterligere begrunnelse for å senke reporenten fra -0.25 % til -0.35 %.

Irvin Fishers deflasjonsspiral

For sterk inflasjon og særlig hyperinflasjon er kolera for en sentralbank, mens deflasjon er pest. Sterk depressiv defalsjon vil være som svartedauen for en sentralbank. Det vil føre til finansiell ustabilitet og en negativ spiral som kan være selvforsterkende. Denne spiralen har fått navn etter den kjente økonomen Irvin Fisher

The downward movement of wages and employment adds yet more pressure on the already falling Aggregate Demand. All of these factors can potentially add up to the classic Deflationary Spiral, where falling prices, defaults, bankruptcies, and falling wages reinforce each other in a continuous cycle.

Myndighetenes virkemidler for å unngå deflasjon.

Regjeringen kan øke de offentlig utgiftene, Isolert sett er det inflasjonsdrivende, særlig om man opererer nær økonomiens kapasitetsgrense. Det er imidlertid ofte raskere å benytte de pengepolitiske virkemidlene som sentralbanken har til sin rådighet. Sentralbanke kan umiddelbart senke styringsrenten. Noen mener at det handlingsrommet er brukt opp om styringsrenten settes til null, men det stemmer ikke som det fremgår av referansene i neste avsnitt. Sentralbanken kan også sette en negativ styringsrente slik Sveriges riksbank har valgt. Renten er prisen på lån. Sentralbanken kan også tilføre likviditet ved å trykke penger. Da påvirker man kvantum, likviditeten eller pengemengden i omløp. Den amerikanske sentralbanken har valgt en politikk som har samme virkning som å trykke penger, nemlig såkalt kvantitativ lettelse. Kort fortalt består det i kjøpe statens geld eller statsobligasjoner. Det virker på samme måte som å trykke penger om myndighetene bruker den ekstra likviditeten til å øke den totale etterspørselen innenlands.

Mer om negativ rente politikk

på engelsk kalt "Negative Interest Rate Policy (NIRP)". Søker du på dette uttrykket finner du en rekke artikler.

Hva gjør jeg for å sikre meg der deflasjonen truer?

Daglig leser vi i pressen og hører i media at det er gratis å låne. Det er ikke gratis å låne penger før realrenten etter skatt er lik null. Dersom den effektive nominelle rentern er negativ, så er det ikke gratis å låne av to grunner. Ettersom man får betalt for å låne om rentern er negativ, må det beskattes som enhver annen kapitalgevinst med dagens skatteregime. I tillegg, dersom renten er - 1 % og deflasjonen er - 4 % blir realrenten før skatt 3 % og ca 3.28 % etter skatt med dagens skatteregler. Det er langt for gratis om man er inne i en deflatorisk spiral med fallende priser og lønninger. Realverdien av gjelden stiger sterkere desto sterkere deflasjonen er. Det kan virke forlokkende med null eller negativ rente, men mer enn realverdien av gjelden skal betjenes og betales tilbake om deflasjonen er sterk og generell. Det var gratis (subsidiert) å låne i 1960 til 1980 årne med sterkt negativ realrente etter skatt. Inlasjonen finansierte boligen var et populert uttrykk.

Noen velger å binde renten, men det kan bli dyrt, da man ikke vet når bunnen for bankenes utlånsrente nås. Det er alltid lurt å spare, slik at man har en buffer mot rentestigning. Ungdom bør utnytte BSU maksimalt, særlig fordi den effektive rente på BSU ligger over lånerenten. Kan man ta serielån (med konstante avdrag), anbefaler jeg det, særlig om lånerenten ligger over innskuddsrenten. Det er en løsning få banker vil foreslå, ettersom banker mener de tjener mer på annuitetslån enn på serielån.

Studerer du en banks balanse, vil du se at aktiva består av lån til husholdninger. Dersom mange benytter serielån, vil det isolert sett redusere bankens akiva og dermed også bankens egenkapital som er differensen mellom aktiva og øvrige passiva poster. Dette er et altfor statisk bilde og en kortsiktig tankegang. For det første kan serielån føre til mer solide kunder, det kan føre til at kunden raskere opptar lån til en bedre bolig og det forutsetter at banken ikke får nye kunder ettersom banken kan låne ut mer når lån betales raskere tilbake. I dagens konkurranse om kundene bør noe av det viktigste for en bank være å holde på kunden. Banken bør også være interessert i at kunden står sterkere rustet til å møte en fremtidig renteoppgang. Den ekstra frie kontantstrømmen som følger av et lettere å betjene annuitetslån trenger ikke gå til sparing, men kan like godt gå til økt forbruk. Av soliditets hensyn burde serielån være mer populære for såvel kunde som bank.

Lenker

FED et dovendyr som vil foreta en lat renteheving.

Publisert 28 august 2015. Oppdatert 29 August 2015.

Toppen på latsakp er å gjøre alt riktig første gang.

Noen sentralbanker har de siste årene prøvd seg med å heve styringsrenten for å sette den ned ved neste rentemøte. Dette er ikke alltid bra for setralbankens rykte. Det er viktig for en sentralbank å kunne ta beslutninger uavhengig av regjeringen og være forutsigbar. Sjefen for Morgan Stanleys globale FX strategi har sin egen oppfatning av dette. Han mener at FED bare vil heve styringsrenten i rolige omgivelser og foreta en såkalt lat renteheving.

I videoen som er postet på den siden retter han søkelyset mot hvordan dette vil påvirke fremvoksende markeder og markedsvolatiliteten.. Fremvoksende markeder har overkapasitet og avkasningsraten på investeringene ligger under lånerenten. En renteheving vil isolert sett ikke redusere lånekostnadene og gjøre det lettere for fremvoksende økonomier.

Der er som kjent forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Selv om man har hørt at akjser alltid stiger på lang sikt, så er det ikke alltid en trøst for den lille mann som kjøpte aksjer på topp, som regel når drosjesjåførene snakker om og avisene begynner å skrive om at nå er det tid til å sette penger i askjemarkedet.
The lazy ignorant sloths were too idle to walk 15 miles to save 31p, which is exactly what caused the mess in Greece or even Somalia, so is it any wonder they’ve been ordered to save money by turning each of their fire engines into a branch of Starbucks?
De late likegyldige dovendyrene var for late til å gå 2.5 mil for å spare penger. Nå trenger man ikke gjøre det i dagens digitaliserte investeringsrom med et utall finansapper og informasjons overflod.

Jackson Hole Inflasjons dynamikk, fluefiske og FED.

Grizzlybjørnen man observerte i går er åpenbart borte og noen av deltagerne har beveget seg ut i terrenget på fisketur. Fluefiske regnes som edelfiske. Om ørreten eller røya bet, sier artikkelen ikke noe om. Den forteller imidlertid kort om bakgrunnen for det årlige seminaret der sentralbankfolk samles. Hovedtemaet var inflasjonsdynamikk og pengepolitikk. Det er et svært sentralt tema uansett om deflasjonsfaren kan synes større i en del land (Spania lanserte i det dette skrives en negativ KPI rate på -0.5 prosent).

Following the global financial crisis and Great Recession, inflation has behaved unexpectedly in many countries. Advanced economies have faced inflation rates running below targets despite aggressive monetary actions, and the international dimensions of inflation are of increasing importance. These observations make policymakers question to what extent the relationship between inflation and monetary policy has changed. Investigating this issue requires dissecting both micro- and macro-level data using novel frameworks. The 2015 Jackson Hole Economic Policy Symposium will address these issues as central banks contemplate monetary policy implications for inflation dynamics.

Of course, it's a safe bet that the recent turmoil in financial markets will be on attendees' minds. And with the Fed's Sept. 16-17 policy meeting approaching fast, one likely topic of conversation will be whether the U.S. central bank will or should start raising short-term interest rates from near zero soon.

Den kinesiske dragen vifter med halen.

Det er ikke et investeringsklima, men et investeringsvær som feier over verdens markeder og verdensøkonomien. Var det den siste rente senkningen fra BPOC (se artiklene nedenfor) eller var det den amerikanske GDP veksten som var bedre enn for forventet som feide vekk lavtrykket denne gangen? Man må ikke forveksle vær med klima. Ekstremvær kan tyde på at det er noe galt med klimaet. Flere snakker om at Kina må restrukturere økonomien fra en umoden eksport drevet økonomi til en innenlandsk etterspørselsdrevet økonomi. Så enkelt er det nok ikke og man snur ikke en 500 tusen tonner i en fei. Faktum er at Kina bygger opp lagre av olje og andre råvarer sies det på CNBC. Det er sikkert en riktig observasjon. Når krisen er der, skal man bygge opp kapasitet til å møte den neste oppgangen selv om man selv (delvis) kan ha utløst krisen. Det er heller ikke lett for India å overta Kinas rolle som driver i verdensøkonomien. Kan hende vil de når denne støyen er over og røykteppet har lagt seg opptre i tospann. Her i landet snakkes det mye om at forholdene skal legges til rette for å starte nye bedrifter. Med dagens oljepris er nesten ingen oljefelt lønnsomme skriver Adressavisen så uansett om oljeprisen stiger eller faller må norsk næringsliv forberede seg på en omstilling. Mange snakker om det grønne skiftet. Nylig fikk vi høre i nyhetene at svenskene er langt bedre enn oss til å skape nye bedrifter, særlig innen It. Inderne er kjent for å være langt fremme innen IT, så India er ikke bare et interessant marked, men kan også ha noe å lære oss.

It’s a muggy Monday morning in Mumbai, and Satyen Kothari, the co-founder and managing director of online payments company Citrus Pay, has just finished a conference call. His office is spare

Inderne mener åpenbart at det går an å ta opp konkurransen med de store amerikanske selskapene som Apple Pay, Android Pay, PayPal etc. PayPal er et kapittel for seg selv. For noen år siden ble selskapet kjøpt av eBay, men er nå skilt ut som eget selskap. Paypal har utviklet seg ved å erverve andre selskaper. De innoverer med andre ord ved å kjøpe andres oppfinnelser ved å kjøpe selskaper. Når man har en sterk balanse er ikke det noe problem. P + V, vet du hva det står for? PayPal har ervervet selskaper som BrainTree, Venmo, OneTouch etc. slik at du kan betale til din venn eller en annen som er knyttet til samme tjeneste. Du kan med andre ord betale husleien ved å benytte en PayPal app.

Mer og mer flyttes til nettskyen som for eksempel Video konferanser mens vloggere (video bloggere) beskyldes for å reklamere for selskaper uten å preisere at videoen som presenteres er reklame for et selskap.

Noen artikler og videoer fra siste ukes volatile markeder

Fire måter å beskytte din portefølje på i en nedgang (med noen subjektive tilføyelser):

Det er ikke lett å ta beslutninger og iverksette tiltak når pessimisme og usikkerhet rår. Den som takler nedgangen best, vil også være den som sitter igjen med den største formuen ved pensjonsalderen. Det er bedre å gå unngå en dramatisk nedgang ved å sette (deler av) aksjeformuen i kontanter, enn å gå glipp av en fortsatt oppgang. Det er kanskje det enkleste. Personlig sammenligner jeg det med å stå i ro på en fjellhylle på vei til toppen når uværet raser. Man kan imidlertid ha en mer avansert strategi. Her er en fire trinns rakett for hvordan man kan opptre i et volatilt, korrigerende eller fallende marked.

 • Evaluer din kontantbeholdninger, herunder likviditets og / eller rentefond
 • Vurder et kort indeks eller ETF fond for å øke avkastningen i et fallende marked. Du må vite hva du driver med.
 • Er du en trader, skal du som alltid bruke "stop loss" og flytte disse for å sikre gevinst.
 • Bunnfiske med "limit" ordrer eller ordrer som utløses når en (kurs)grense passeres.
Disse strategiene er ikke for nybegynner og noen advarer med å "shorte" indeks fond. I forrige artikkel nevnte vi ETF-er. Disse fondene ar ofte likvide og kan være et bedre alternativ enn indeksfond. Se også:

Hestene bites kanskje, men der er fullt liv i dyreparken, selv om katten kan være død.

Publisert 27 august 2015.

Når halen logrer hunden.

Som nevnt i neste artikkel nedenfor brukes der mange uttrykk for å karakterisere et marked eller økonomisk forløp, blant annet at halen logrer hunden. Det er usikkert når dette utrrykket ble benyttet første gang, men her er en forklaring. Uttrykke kan også brukes i dagens finansielle og økonomiske klima der flere kommentaorer sier at det er markedet som styrer FED og ikke omvendt. Eller skal det være slik at en sentralbank styrer markedene? Nei, er mittt svar. Nå er der et globalt deflasjonspress, ikke minst på grunn av det kraftige fallet i råvarepriser, ikke minst på olje. Deflasjonsimpulsene er sterke globalt og den svenske sentralbanken holder i det denne artikkelen skrives en negativ reporente på -0.35 % for å unngå deflasjon

Åtgärder för att ge stöd åt inflationsuppgången

I denna osäkra miljö behöver penningpolitiken ge mer stöd för att inflationen ska fortsätta stiga mot målet på 2 procent. Riksbankens direktion har därför beslutat att sänka reporäntan med 0,10 procentenheter till -0,35 procent och att utöka köpen av statsobligationer med 45 miljarder kronor fram till årets slut. De köp som det beslutades om i april bedöms vara avslutade i september, varvid de nya köpen tar vid. Reporäntan väntas vara ungefär -0,35 procent under drygt ett år. Räntebanan avspeglar att det är möjligt att reporäntan sänks ytterligare. Den expansiva penningpolitiken understryker att Riksbanken värnar inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen.

Denne negative renten gjør at svenske banker i dag 27 august 2015 kan låne av hverandre i interbankmarkedet til en STIBOR rente på -0,306%
STIBOR, är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma på den svenska penningmarknaden är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet under olika löptider.
Den svenske og andre sentralbanker har større problemer med å unngå deflasjon enn at veksten skal bli inflatorisk. Er en negativ eller nær null rente virkelig så attraktiv som den kan virke? Tabellen med overskriften "Prognose for svensk inflasjon, BNP, svensk arbeidsledighet og reporente" som man finner på riskbankens nettsted er interessant. Tabellen viser at man ikke renger med å oppnå inflasjonsmålet på 2 % før i 2016 og reporenten ventes ikke å bli positiv før i 2017. Definerer vi realrenten som nominell rente minus (forventet) inflasjonsrate, kan man lett bli blendet av en lav eller negativ rente. Men deresom vi har en rente på -1 % og en deflasjon på -3 % ender vi opp med en realrente på 2 % (-1 -- 3). Sentralbanker vil for all del unngå å ende i Irvin Fishers deflatoriske spiral.
Initially deflation may appear to be a beneficial thing, as in, “Shouldn’t falling prices be great for consumers?” or “Hey, what’s wrong with lower prices?” The truth is that deflation, while initially and outwardly attractive, is really symptomatic of a serious collapse in across-the-board aggregate demand. It is equivalent to the falling body temperature of a patient that is hanging on to life.
hvilken av de fire flymotorene som vi skriver om nedenfor er sterkest og hvilken fungerer best? Foreløpig ser det ut til at den amerikanske sentralbanke flyr et glidefly eller et fly drevet av solenergi og det er kanskje best når alt kommer til alt
Two decades ago economic models treated the developing world like a dog's tail, wagged this way and that by rich countries but too small to affect them. Now the tail wags the dog. Their greater weight and speed mean emerging markets drive global growth, commodity prices and inflation.
Kilde: The economist august 2011: Why the tail wags the dog

Død katt som spretter eller er den negative trenden snudd?

Denne artiklen er skrevet 27 august 2015 og en fortsettelse av de to neste artiklene skrevet henholdsvis 25 og 26 august 2015. I dag stiger det kinesiske markedet sterkt. Er det en død katt som spretter eller er den negative trenden i Kina brutt? Nå er der ikke uten videre en sammenheng mellom kinesisk aksjemarked og kinesisk økonomi. Kommentatorer sier at trenden ikke er brutt før kinesiske myndigheter slutter å intervenere i tide og utide. Andre mener at selv ikke den amerikanske sentralbanken forstår hva som foregår. Dead cat bounce er et engelsk uttrykk innen finans, som refererer til en liten og kortvarig oppgang i prisen til en fallende aksje. Uttrykket stammer fra ideen om at "selv en død katt vil sprette dersom den faller fra en stor høyde".

Dead Cat Bounce (DCB) is a term for a failed rally after a sharp decline," according to the Market Technicians Association's Knowledge Base.
Kilde: Dow's rally looks like what technicians call a 'dead cat bounce'

En stor grizzlybjørn ved Jackson Hole.

Oksen har begynt å røre på seg i USA. "Bull" og "Bear markets" er uttrykk man vanligvis forbinder med aksjermarkedet. En økonom har mer fokus på økonomien enn på markedene.

Du som leser denne artiklen vet kanskje ikke at deler av finanseliten samles ved Jackson Hole i USA hver sensommer / høst. I år er en stor grizzlybjørn observert i området.

The fisherman, whose name wasn’t released by park officials, told rangers he was near the “worm hole” area of the river, about three-quarters of a mile from Jackson Lake Dam, when he heard a noise behind him. He turned and saw the adult grizzly stand on its hind legs.

Orme hull og en stor grizzlybjørn. Er det bare en morsom avsporing fra Bloomberg kommentatorene som oppdaterer oss om Jackson Hole seminaret og har observert at den amerikanske sentralbanksjefen Yellen i år glimrer med sitt fravær. Det er velkjent at det som skjer på dette seminaret kan virke på aksjemarkedet. I år kan ting tyde på at hun overlater til andre å uttale seg og fortsetter å sitte stille i båten.

Central bankers have their own lingo. They tend to speak in tortured prose that obscures more than it illuminates. Given the choice, they favour a gnomic utterance over plain speaking.

Bill Dudley, the president of the New York Federal Reserve and the second most important US central banker after Janet Yellen, has just provided a masterclass in central bank-speak. Asked what the latest turbulence in the financial markets meant, Dudley replied that recent economic data had been “pretty positive”.

He added, however, that from his perspective the case for the Fed to start “the normalisation process” - translation: raising interest rates - was “less compelling” than it was a few weeks ago.

Den indiske tigeren kvesser sine klør.

India har nesten like stor befolkning som Kina og de importerer mange av de samme råvarene som Kina, så et fall i råvarepriser og prisen på olje gir en stimulans til indisk økonomi. I tillegg er Indias import fra Kina liten, så det som skjer i Kina har stort sett positive virkninger på den indiske økonomien selv om India ikke er upåvirket av de negative virkningene av lavere vekst i Kina på verdensøkonomien. Vil veksten i India kunne dempe virkningen av den lavere veksten i Kina? Såvel det kinesiske som det indiske aksjemarkedet er raltaivt lite, men den kinesiske økonomien er den nest største i verden og Kina er også verdens nest største forbruker av fossilt brennstoff. India er når man måler med antall innbyggere verdens største demokrati, ettersom det har frie valg og dette kan være Indias styrke

But one potential bright spot is India. Its economic growth rate has overtaken China, and the International Monetary Fund predicts it could soon be the world's third largest economy.
Se også:

Myanmar har valg i November som kan virke positivt på den økonomiske utviklingen i landet.

Det er forventet at dette valget skal bli det frieste og mest rettferdige siden valget i 1990 som ble vunnet av Aung San Suu Kyi's National League for Democracy (NLD) parti. Så om dette valget virkelig blir rettferdig og demokratisk, kan man også forvente en sterker økonomisk vekst i Myanmar.

Se også:

Siste nytt fra Kina

En del nyhets medier spekulerer på om de kinesiske myndighetene har kontroll på det som skjer. Det hevdes også at der er mangel på konsistens og transparans i det myndighetene driver med. De mener at kineiske myndigheter ikke har blitt testet godt nok og om de forsatt driver en gammeldags industripolitikk. Det er vanskelig å komme seg videre nå hevdes det i dagens Dagsnytt 18 (41.20 minutter ute i sendingen) sending. Noen mener at Kinas devaluering er en test på Kinas fremvokst som verdensmakt. Følgende artikkel, The Devaluation of the Yuan Tests China’s Rise as a World Power hvor original kilden er Russia Today er interessant.

Furthermore, if a currency war broke out, China would risk increasing the economic and geopolitical tensions between countries in the Asian-Pacific region. That way, the United States would have more possibilities to disrupt regional co-operation initiatives and thereby undermine China’s rise as a world power.

Handel i ETF-er eller fond med absolutt avkastning?

Der kommer stadig nye finansinstrumenter. Kreativiteten når det gjelder å finne opp nye finansinstrumenter virker å være tilnærmet uendelig. Fond med absolutt avkastning, såkalte "Hedgefond" har vært kjent i årtier. De forbindes ofte negativt med boligboblen som sprakk i USA der mange fond hadde investert sterkt i boligmarkeds obligansjoner. Boliglån ble nærmest kastet etter personer som ikke skulle hatt boliglån og når boligmarkedet i USA kollapset, endte mange av disse obligsjonane som såkalte søppelobligasjoner ("junk bonds") og noen av fondene gikk konkurs.

ETF ("Exchange Traded Funds") er et nyere konsept, men også disse konstruksjonene har vært kjent siden midten av 1990 tallet. Har du ikke hørt om dette kan du begynne med å lese det som skrives om disse fondene på Olso Børs sine sider.
ETF-er (exchange traded funds) er, som navnet tilsier, børsnoterte fond, og gjør det mulig å få eksponering i aksjer, indekser, valutaer og råvarer like enkelt som du handler en aksje. Som et relativt billig supplement til vanlige aksjefond er ETF-er det vanligste utstederproduktet i verden i dag, og er blitt stadig viktigere instrumenter for å skaffe seg bred eksponering mot markedene. Noen av produktene gir muligheter for både kort og lang eksponering i de underliggende aktiva, samt økt eksponering gjennom gearing.

Når krybben er tom bites hestene. Knaker det i et symbiotisk ekteskap?

Publisert 26 august 2015.

Chimerika et symbiotisk ekteskap der Kina eier amerikansk dollar gjeld

Det er kjent for de fleste som følger litt med i verdensøkonomien at Kina eier amerikansk statsgjeld for over 1 billion (1000 milliarder) USD. Dette førte til at Niall Ferguson og økonomen Moritz Schularick sent i 2006 lanserte begrepet Chimerika.

They argue that saving by the Chinese and overspending by Americans led to an incredible period of wealth creation that contributed to the financial crisis of 2007–08. For years, China accumulated large currency reserves and channeled them into US government securities, which kept nominal and real long-term interest rates artificially low in the United States.
Nå beskylder Kina Usa for den økte volatiliteten i markeden i følge Xinhua / Reuters.

A researcher at China's central bank said expectations that the U.S. Federal Reserve would raise interest rates next month was to blame for the recent global market volatility, the official Xinhua news agency reported on Tuesday.

Yao Yudong, head of the financial research institution of the People's Bank of China, was quoted as saying the expected September U.S. rate hike had been the "trigger" for the market swings.

Kilde: Reuters PBOC official blames planned U.S. interest rate rise for volatility: Xinhua

Noen kommentatorer er enige med Yao Yudong og der er teoretiske grunner til at dette kan være riktig. Men så langt har den nye amerikanske sentralbanksjefen Janet L Yellen sittet ganske rolig i båten. Hvor mye bryr Yellen seg om det som skjer i Kina og volatiliteten i markedet? Hvor "trigger happy" er hun og andre sentralbanker? Er det riktig å kalle det en haikers anger? Det er ikke måte på begreper som preger overskriftene under denne markedsturbulensen. Noen snakker om blodbad, andre om krisen over alle kriser og stemningen snur fra dag til dag og time til time.

Hva har sentralbanker å rutte med?

Sentralbanke kan ikke bare sette lånerenten for banker. De har også internasjonale reserver.

Ovenfor landets egne innbyggere har ikke en sentralbank noen budsjettskranke. En sentralbank kan finansier krig og beskatte befolkningen ved å trykke penger å skape inflasjon. Inflasjonsskatten trenger ingen demokratisk aksept. Stiger prisene med 10 % synker verdien (kjøpekraften) av hundre lappen du holder i hånden. For en sentralbank er pengesedler papir med mer eller mindre avansert trykk. Overfor utlandet er det annereledes. Et lands valutareserver ender i sentralbanken. Den del av den norske nasjonalformue som representeres ved fordringer på utlandet styres og overvåkes av Norges Bank som er underlagt retningslinjer fra Regjeringen. Sentralbanker har en balanse og det kan være interessant å sammenligne den kinesiske sentralbankens balansen med andre lands. Det er også interessant å studere hvordan sentralbankens balanse har steget i en nærmest rett linje de siste 10 årene. Det finner man ved å klikke på folderen merket 10Y. Man finner lett tilsvarende figurer for de andre landene som er med i oversikten ved å klikke på [+] knappen utenfor landets rad i land oversikten.

Hvorfor er sentralbankens referanserente så viktig?

Sentralbanken er bankenes bank og når de trenger penger utover det de kan låne i interbankmarkedet henvender de seg til sentralbanken hvor de låner til det vi i Norge kalles styringsrenten. I USA har man flere renter relaterte. Du får en mer presis forklaring på de hva de ulike rentene representerer ved å klikke på lenken i venstre kolonne i tabellen.

I et lengre perspektiv har den kinesiske sentralbankens rente variert fra en topp på 7.5 % til nå 4.6 %. CBOC har som vi ser et stort handlingsrom igjen før renten nærmer seg null der man må ty til andre virkemidler som for eksempel kvantitativ lettesle for å stimulere økonomien.

En rente har konstnadsdrivende og etterspørselsdempende virkning. Når det gjelder sentralbankens styringsrente, har den historisk vært brukt som en håndbremse i konjunkturreguleringen. Nå har fokus skiftet til å bruke renten som et virkemiddel til å oppnå inflasjonsmålet som mange sentralbanker styrer etter for å gi en forutsigbar lav og stabil inflasjon.

Gjør fallende oljepris jobben for FED?

Kvantitativ lettelse eller renteøkning, hva er mest sannsynlig spekuleres det om i nyhetene (se også neste artikkel nedenfor)? Sannsynligheten for QE4 er redusert som følge av fallende pris på råvarer og fossil energi. Isolert sett har det ført til at sannynligheten for en renteøkning er høyere enn for en ny kvantitativ lettelse. Prisfallet på fossilt energi gjør jobben for sentralbanken. Det dramatiske fallet i oljeprisen er en sterk stimulans til land som er netto importører av olje som for eksempel USA. Så lenge oljeprisen forblir lav eller faller videre mot USD 20 fatet som noen kommentatore mener kan komme til å skje, trenger ikke sentralbanken "trykke penger" (kjøpe verdipapirer / obligsjoner fra staten som benevnes kvantitativ lettelse - QE i USA).

Relaterte lenker

Kan verdensøkonomien fly på en av fire motorer?

Publisert 25 august 2015.

To lokomotiver eller et firemotors fly?

The global economy is like a jetliner that needs all of its engines operational to take off and steer clear of clouds and storms. Unfortunately, only one of its four engines is functioningproperly: the Anglosphere (the United States and its close cousin, the United Kingdom).

The second engine – the eurozone – has now stalled after an anaemic post-2008 restart. Indeed, Europe is one shock away from outright deflation and another bout of recession. Likewise, the third engine, Japan, is running out of fuel after a year of fiscal and monetary stimulus. And emerging markets (the fourth engine) are slowing sharply as decade-long global tailwinds – rapid Chinese growth, zero policy rates and quantitative easing by the US Federal Reserve, and a commodity super-cycle – become headwinds.

Kilde: theguardian The world economy is flying with only one engine

Historisk har man betraktet USA som verdesnøkonomiens lokomotiv. Kina har de siste årene hatt en meget viktig rolle for å holde veksten i verden oppe. Nå er der tegn til at vi ikke kan vente sterk drahjelp fra Kina mens andre snakker om Inda som det nye Kina. Bildet ovenfor med et firemotors fly er kanskje bedre.

Dødskryss eller sammentrekning før ny oppgang?

Når det er helt stille i verdens aksjemarkeder og alle er tilfreds med situasjonen, er det ofte stille før stormen. Man kan sammenligne det med en fjær. Presser man den sammen virker alt rolig og bedagelig. Slipper man fjæren spretter den opp og man kan få en dramtiak bevegelse i en retning. I finansmarkedet sier man at volatiliteten øker.

The Death Cross sounds suitably terrifying and ominous, but its signals are not reliable and the market is riddled with false Death Cross signals where the index has rebounded and continued the uptrend. The Hang Seng showed false Death Cross signals in 2014, 2013, 2012 and 2010. In the Dow, the signals are false in around 60 percent of recent occurrences.

Anybody who actually uses the Death Cross and its benign cousin, the Golden Cross, to make investment decisions can lose substantial money. Of course for the ill-informed those losses just prove that technical analysis doesn't work so they deride more sophisticated applications of technical analysis as akin to reading the tea leaves.

Kilde: CNBC Chart: Beware the Death Cross fairy tale

Selv milliardærer begynner å skjelve når markedene raser, spesielt om de er eksponert mot et enkelt marked. Norske John Fredriksen er ikke noe unntakt.
John Fredriksen, the billionaire who made his fortune investing in crude tankers, said he’s “very worried” about the turmoil spreading from China and the potential fallout on global shipping markets.
Det er rart hvordan frykten og optimismen kommer og går som været på vestlandet. I går da jeg gikk til sengs snakket man om et blodbad i aksjemarkedet. I dag er en avventedende optimisme tilbake og alt synes grønt til tross for at markedene fortsatte å rase i Kina mens jeg sov. I morgen er alt grønt tenkte jeg, og ganske riktig, slik er det etter at Europa har steget på tross av det som skjer i Kina. Eller skyldes det at

Kinas sentralbank senker renten

I går var en av overskriftene at intet kan stoppe et fritt fall i Kina.

The whole world is waiting for massive action from the Chinese government — a bazooka that can blast through all this market madness.

The problem is that it doesn't have one.

That's because China's growth model is broken, and it can't be fixed by cash injections or other emergency policy measures.

Det tok ikke lenge før man fikk svar fra den kinesiske sentralbanken. I dag voknet jeg til nyhetene om at den Kinesiske Sentralbanken senker renten for 5 gang på 9 måneder og plutselig er alt grønt i Europa og USA. Den kinesiske sentralbanken har stort handlingsrom og har bare begynt å bruke de ulike redskapene i verktøyskassen. Det blir interessant å følge den videre kamp mellom kinesiske myndigheter og herr marked. Dagens intervju i dagsrevyen (22.30 minutter ute i sendingen)  med porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning, Olav Chen, som har kinesiske foreldre og som regelmessig besøker Kina, om hva som skjer i Kina, er interessant. På spørsmålet om hva som skjer i Kina, svarer han at det er det store spekulasjoner om. Den positive vinklingen er at Kina prøver å få valutaen sin mer markedsstyrt fordi den frem til i dag har vært knyttet til amerikanske dollar. Nå vil de at markedet skal styre prisen mer og da ser man de kraftige svingningene i valutakursen. Den pessimistiske historien er at Kinas økonomi går inn for en såkalt hard landing - det vil si at den kommer til å stagnere. Det er det mange som spekulerer i etter at aksjemarkedet har kollapset ganske kraftig. Det som skjer i Kina som er veldig spesielt er at de vrir vekstdriverne i økonomien fra å være energi- og råvareintensive investeringer til nå å være mer konsum og servicedrevet etterspørsel og det får store konsekvenser for oljeprisen, råvaremarkedene og alle som har eksportert til Kina så de vil oppleve en hard landing. Så for Norge er dette dramatisk når vi ser at oljeprisen har halvert seg siden i fjor sommer. Mener han at Kineserne nå vil leve mer av å klippe hverandre? Kina er en stor nok økonomi til at den nesten kan betraktes som lukket, men at Kina slutter å produsere varer og fremtstå som verdens fabrikke ser jeg ikke at skjer over natten. Personlig mener jeg at det er en naturlig korreksjon i aksjemarkedet som kan blir veldig dramtisk og en avmatning i den økonomiske veksten. Kina har vel så store reserver ikke minst fordringer på USA at de kan kjøpe opp mange av de råvareprodusentene som vil gå konkurs i denne korreksjonen. Se mer om det nedenfor i avsnittet om råvarer og olje er oversolgt.

Den amerikanske sentralbanken sitter foreløpig rolig i båten.

Man froventet at den amerikanske sentralbanken ville begynne å normalisere sine styringsrente ved å heve den i setptember. Nå virker konsensus å være at den beslutningen er utsatt til våren 2016. Kineserne kan tilsynelatende fikse bobler på kort sikt, men noen dager etter at de har intervenert med devaluering, markeds manipulasjon eller rente senkning, har det så langt vært umulig å snu en trend. Noen spør, hva er mest sannynlig, QE4 (kvantitativ lettelse 4) eller en økning i styringsrenten. Noen mener at FED vil starte normaliseringen av renten. Andre som den kjente forskeren Dr. Edward Yardeni som er mest kjent for sin såkalte FED model synes å ha en annen oppfatning. Du finner original artikkelen på Dr. Edward Yardenis blog. Yardeni vet nok mer om hvordan FED reagerer enn mange andre så det kan være lønnsomt å følge hans analyser.

Råvarer og olje oversolgt?

Der er sterk sannenheng mellom det som skjer i råvaremarkedene og den avtagende veksten i Kina. Kina er verdens største kjøper av råvarer og olje er ikke noe unntak. Bloombergs råvareindeks har sunktet til sitt laveste nivå siden 1999 like før aksjemarkedene kollapset i mars 2000. Olje er en av råvarene som inngår i denne indeksen.

The bear market in U.S. crude will continue, eventually ending one day in "panic liquidation," widely followed investor Dennis Gartman predicted Wednesday.

"It will end when you've had an announcement of five or six bankruptcies. It will end when mergers and acquisitions step in and take over,"

Kilde: Oil bear market will end in panic liquidation

Hva skal man gjøre når markedene svinger?

Har man dårlige nerver er det beste å sette (deler av) porteføjen i kontanter, pengemarkedsfond eller relativt sikre statsobligajoner som gir historisk lav avkastning. Positiv avkastning er langt bedre enn store fall. Problemet er å komme seg inn igjen i markedene. Et signal er økt forventning om at den amerikanske sentralbanken vil øke sin styringsrente. Pris og renteoppdagelsen skjer først i futuren, så FED funds futuren bør overvåkes med argusøyne. Når banken først har økt styringsrenten, vil volatiliteten i markedene ofte øke. Da kan økt volatilitet være et positivt signal. Det begynner å svinge før markedene tar seg opp. Den amerikanske sentralbanken overvåker mer enn 14 000 indikatorer. Når den først hever renten, er det et signal om at økonomien er sunn. Pasienten er altså friskmeldt. Men det går også an å tjene penger når markedene svinger, faktisk mer jo mer markedet svinger.

Kontanter, obligasjoner, aksjer, råvarer eller eiendom?

Verden er full av investeringsmuligheter, særlig når det svinger og etter store fall. Kontanter og obligasjoner forvitrere under inflasjon av at realverdien synker i takt med økende inflasjon. Mange investerer i gulle og andre edle metaller i peroder der usikkerheten øker, ettersom gull og edle metaller har en tendens til å beholde sin kjøpekraft. Gull kan dermed fremstå som en sikring av deler av en portefølje mot inflasjon og deflasjon. Realrente etter skatt er som regel negativ i perioder med høy inflasjon. I 1960 til 1980 årene var et kjent uttrykk at inlasjonen finansierte boligen. Med sterkt negativ realrente er det selvsagt riktig. La oss anta at effektv lånerenten til en bolig i bank ligger rundt 2.75 % slik at effektiv rente etter skatt ligger rundt 2 %. Med en inflasjonsrate på 2 % vil effektiv realrente etter skatt ligger rundt null. Lånets realverdi betales altså tilbake. Stiger prisen på boliger, er dette selvsagt en lønnsom investering. Men dersom man investerer i bolig eller aksjer fordi man regner med en prisoppgang, er det egentlig et veddemå, en veddemål om at prisen skal bevege seg i ønsket retning. Veldig få tenker over at når man kjøper aksjer, kjøper man egentlig en eierandel ("share") i en bedrift. Man overlater altså noe av sin formue til bedriften som skal sørge for avkastning eller utbytte fra investeringen. Der er alltid bedrifter som deler ut utbytte (dividene) selv i dårlige tider. Der er også alltid et fåtall aksjer som beveger seg mot den generelle trenden i aksjemarkedet. Motstrøms investering er også relatert til sentiment og markedspsykologi.

Irrasjonelt overmot - alltid aktuelt i tider med høyt vurderte markedspriser!

Oppdatert 29 august 2015.

Første bruk av begrepet irrasjonalt overmot ("irrational exuberance")

Begrepet ble første gang brukt av sentralbanksjef Alan Greenspan i hans tale The Challenge of Central Banking in a Democratic Society
Clearly, sustained low inflation implies less uncertainty about the future, and lower risk premiums imply higher prices of stocks and other earning assets. We can see that in the inverse relationship exhibited by price/earnings ratios and the rate of inflation in the past. But how do we know when irrational exuberance has unduly escalated asset values, which then become subject to unexpected and prolonged contractions as they have in Japan over the past decade? And how do we factor that assessment into monetary policy? We as central bankers need not be concerned if a collapsing financial asset bubble does not threaten to impair the real economy, its production, jobs, and price stability. Indeed, the sharp stock market break of 1987 had few negative consequences for the economy. But we should not underestimate or become complacent about the complexity of the interactions of asset markets and the economy. Thus, evaluating shifts in balance sheets generally, and in asset prices particularly, must be an integral part of the development of monetary policy.

Robert Shiller brukte begrepet som tittel på en bok

Yale professor Robert Shiller er også kjent for begrepet CAPE ratio (Cyclically adjusted price-to-earnings ratio) også kalt Shiller P/E.
Shiller is associated with the CAPE ratio and the Case-Shiller Home Price Index popularized during the housing bubble of 2004-2007. He is frequently asked during interviews whether markets are irrationally exuberant as asset prices rise.

Relaterte begreper

Befinner vi oss i et "bear" eller i et "bull" marked? Dow Jones og S & P 500 har steget over toppen i mars 2000. Nasdaq har fortsatt ikke nådd igjen den tidligere toppnoteringen. Kjenner man ulike korreksjons mønstre skal man være klar over et meget spesielt mønstrer, en såkalt ekspandert flat. En ekspander flat kan best beskrives på følgende måte. Tenk deg at du sitter på toppen av en gardintrapp (mars 2000) og smeller en fotball i gulvet under den. Smeller du den hardt nok, vil den kunne sprette over toppen du sitter på mer enn en gang. Jeg har mer enn en gang siden mars 2000 tenkt at vi nå opplever en ekspandert flat. Det er en markedskorreksjon nedover selv om lokale topper kan forekommer over den historisk toppnoteringen. En ekspandert flat er altså et mønster som korrigerer en forutgående oppgang og må ikke forveksles med et bull marked. Dersom markedet stadig overrasker deg, er det et sterkt signal om at markedet er en "bearish" korreksjon. Dersom markedet nå opplever en ekspandert flat, er markedsrisikoen stor og den øker jo høyere kursene stiger. Du får selv vurdere det som skrives her. Man må forstå hva en ekspandert flat er for å forstå hvor høy risikoen er i et slikt marked. Selv om det oppleves som et bull marked er det et mønster i en korreksjon nedover. Flokkmentalitet er alltid risikabelt i ethvert marked. Investerer du sammen med flokken, kan du også ende utfor stupet sammen med flokken.

Konservativ inversteringsstrategi er alltid sundt dess mer markedet stiger. På toppen av et marked er alltid kontanter konge. Man skal ikke investere når champagnen flyter i gatene, men når det er blitt helt stille etter at blodet har strømmet i gatene. Når alle hater markedet skal du investere. Det er hevdet at når Oslo Dagblad og drosjesjåførene anbefaler å kjøpe aksjer, er det på tide å selge. Kan hende kan det samme sies om boligmarkedet når NrK har lengre programserier om bolige som er solgt. Ikke ville jeg kjøpt bolig langs gullkysten (Begen - Stavanger) om jeg ikke hadde en ivesteringshorisont på flere 10 år. Før eller siden kommer det en kraftig korreksjon i boligmarkedet på Sørvest- og kanskje i hele landet. Vi har hatte en oppgang på snart 25 år siden den siste bunnen. Irrasjonelt overmot eller reelle priser og verdier. Der er noen boliger priset til 10 millioner jeg ikke ville kjøpt (om jeg hadde penger). Så får andre vurdere om fattigmanns trøst er å trøste seg selv. Befinner vi oss i et "bear" eller i et "bull" marked? Jeg er ikke synsk eller har en krystallkule. Mitt råd til deg som er usikker, er at det er bedre å gå glipp av en rask spekulativ gevinst enn å oppleve et dramatisk verdifall på dine investeringer og egenkapitalplasseringer. Mer om boligmarkedet her.

Noen kjente historiske bobler som sprakk.

Der er en rekke kjente finansielle bobler som alle har spukket og endt med ruin og tragedie for mange mennesker. Den mest kjente er kanskje tulipan løk boblen i Holland på 16 tallet, men det engelske East India Comapany som endog hadde sin egen mynt er kjent.

En krone spart er to kroner tjent

Til mine voksne barn sier jeg. Finner du en tomflaske på bakken, "finner du egentlig fem kroner" om du har 50 prosent skatt på overtid. Det vil med andre ord si at du har en marginal skatte sats på 50 prosent. Hva da om du finner fem kroner? Ja da "finner du ti kroner" om du har samme marginalskatt. Det vil med andre ord si at skal du sitte igjen med 5 kroner på bunnlinjen så må du med 50 prosent marginal skatt tjene 10 kroner. Bunnlinjen, hva er nå det? En definisjon som gjelder bedrifter er at topplinjen er driftsinntekter og bunnlinjen er resultat. En som driver et firma vet selvsagt med en gang hva vi sikter til. Søker du på nettet vil du finne følgende forklaringer:

Bunnlinjen over- eller underskuddet i en bedrift. Ellers kan vi jo si at det er forskjellen mellom inntekter og utgifter. Bytt ut ordet "bunnlinjen" med resultat " - det betyr det samme.
Bunnlinje er pengene du kan legge i sparegrisen når alle regninger og skatter er betalt.

Den siste versjonen mener jeg passer meget bra på individer. Tjener du 5 kroner og har 50 % marginalskatt kan du putte kroner 2.50 på sparegrisen, det samme som om du finner en flaske med samme pant. Det vil med andre ord si at dersom du kan velge mellom å arbeide overtid eller lete etter tomflasker og du har en overtids betaling på kroner 200 / time og du finner tomflasker og panter dem og sitter igjen med kroner 100, kan du i begge tilfeller putte 100 kroner på sparegrisen. Kan du lete etter tomflasker i nærmiljøet ditt, rydder du ikke bare opp og sparer miljøet for forurensning, men du kan også ha kortere avstand til "arbeidet" ditt. Tid er jo som kjent også penger.

Inflasjon kan også spise opp en lønnsøkning. Vi som har levd en stund, husker 80 tallet med tosiffret inflasjonsrate og omtrent samme lønnsøkning. Det og bare se på lønnsøkning kaller økonomene penge illusjon. Du har en illusjon av å ha blitt 20 prosent rikere med 20 prosent lønnsøkning. Stiger prisene i samme periode med 15 prosent er din reallønnsstigning 5 % før skatt. Det er reallønn etter skatt som viser hvilken kjøpekraft din nye lønn har.

I det dette skrives (21 januar 2014) nærmer prisen på svenske kroner seg pari mot norske kroer. Det vil med andre ord si at handler du i Sverige, kan du ved pari kurs glemme kursgevinsten. Du kan, gitt samme produktkvalitet, kun sammenligne priser. Dersom oljefondet målt i kroner var 5 billioner for et halvt år siden og kronen har svekket seg med 20 prosent vil oljefondet nå være 6 billioner målt i NOK: Er vi som nasjon blitt rikere etter at kronen har svekket seg? Sevsagt ikke. Men noen, særlig eksportindustrien og importkonkurrerende næringer, som for eksempel turisme vil nyte godt av fallet i kronen. Historisk har økonomer kalt det å skape vekst ved å svekke valutakursen "å tisse i buksen for å holde seg varm". Og det er en god sammenligning. Så dersom du får noen tusenlapper årlig i skattelette, kan denne lett spises opp av svekket krone om du som meg handler mye i utlandet.

La oss si at du sparer til en utenlandsreise, bør du også være klar over at det kan være dyrt om du bruker feil vekslingstjeneste når du handler (i) utenlandsk valuta. Først av alt skal du være klar over at i noen land snakker man om norske kroner som "olje dollar". Du trenger altså ikke veksle til utenlandsk valuta, men bruker dine norske sedler. Spesielt har jeg opplevd dette i Tyrkia. Du skal også være klar over at de ulike vekslings bodene du ser i utlandet tar åger fortjeneste. La oss ta et eksempel. På forex.no finnet jeg at jeg i dag 21. januar 2014 kan:

 • Kjøpe 1000 EUR for NOK 8757,60
 • Selge 1000 EUR for NOK 7951,20
Med andre ord tar de en fortjeneste eller hva økonomene kaller en "spread" mellom kjøp og salg på 10 prosent. Er man prisbevisst, bør man alltid sjekke valutapåslaget. Ved bruk av kredittkort i utlandet blir beløpet regnet om til norske kroner. De fleste har hørt at det lønner seg å bruke Visa kort når man handler i utlandet. Visa International forhandler frem en vekslingskurs som er mye bedre enn den du får når du kjøper valuta over skranken i bank. La oss anta at du har en transaksjon på EUR 1000. På VisaEurope får vi som resultat når man regner med et valutapåslag på 1.75 prosent.
Currencies fluctuate every day. The rate shown applies to transactions processed by Visa Europe on 21 January 2014 with a currency conversion fee of 1.75%. 1,000.00 EURO = 8,536.65 NORWEGIAN KRONE

med andre ord tre prosent billigere enn om du kjøper valuta i en forex vekslingsbod og sikkert også billigere om du tar ut utenlandsk valuta med ditt debitkort i en minibank automat. Vær obs på at det kan være svært dyrt å ta ut kontanter med kredittkort. Banknorwegian er et av de bedre kredittkort om du absolutt trenger kontanter og ikke kan betale med Visakortet ditt.

Når kortet ditt blir belastet vil bankene legge på en fortjenestemargin på valutakursen. Den er normalt på 1,75 % hvorav 1 % beholdes av Visa og resten beholder banken. Selv med dette påslaget blir kursen mye bedre enn om du går i banken og kjøper utenlandske sedler. Noen banker har et valuta påslag på 2 %. Noen banker har 1,75 % i Europa og 2 % i resten av verden. Så det lønner seg i de tilfellene jeg kjenner å bruke Visa kortet ditt når du handler i utlandet.

Jeg bruker tre kort i utlandet. Jeg reiser ganske mye og betaler reisen med mitt Eurocard gold siden det har en god reiseforsikring. I tillegg har Eurocard en såkalt Back2U avtale med utvalgte firmaer. Du må selv vurdere om det forsvarer årsavgiften som er ganske høy på Eurocard Gold. I tillegg har jeg et debitkort fra Skandiabanken og BankNorwegian sitt kredittkort, begge med Visa. Dette siste kortet er veldig bra og jeg bruker det også ved handel i norske kolonialbutikker. Det har også det vanlige valutapåslaget på 1.75 % når det brukes i utlandet. I tillegg har jeg en reward konto hos flyselskapet Norwegian, så når jeg handler for NOK 100 får jeg et såkalt "cashpoint" som er lik en krone. Disse "cashpoints" akkumuleres hos Norwegian og kan brukes ved kjøp av flyreiser. I tillegg har jeg Talkmore Link mobil telefon abonnement hvor alle famile medlemmer kan ringe grastis med hverandre. Minimum kostnad per måned er kroner 29. Men Talkmore abonnementer kan også kobles til min Norwegian "reward" konto så når jeg ringer til andre enn familemedlemmer med samme abonnement så samler jeg opp "cash points". Til slutt, så har jeg på mobiltelefonen programmert telefonnummeret til sperretjenesten på de ulike kortene. I tillegg har jeg en lapp med numrene liggende på hotellet om det verste skulle skjer, at jeg mister såvel lommebok som mobiltelefon samtidig.

For øvrig var jeg utsatt for et ganske utspekulert ransforsøk midt på dagen i Thailand. Jeg hadde nettopp tatt ut 10 000 bat i en minibank. Jeg krysset gaten og en person kom løpende etter meg og gav meg en 1000 bat seddel som de påstod lå igjen i automaten. Personen dro meg med tilbake til automaten og ba meg sjekke om jeg skulle hatt flere sedler. Sett inn kortet og slå inn pin koden sa vedkommende ganske så aggressivt. Selvsagt forstod jeg med en gang at vedkommende var ute etter pinkoden min. Slå for all del ikke inn pinkoden mens vedkommende står ved siden av deg for det gjennom hodet mitt. Jeg gikk tilbake over gaten uten å sjekke kontoen. Da fikk jeg se at svindleren sto og ringte en person over gaten og en tredje person sto ved siden av ham. I alt tre personer prøvde altså å rane meg midt på lyse dagen. Jeg endte opp 1000 bat rikere ved at jeg ikke bet på agnet om å gi fra meg pinkoden. Regel tast aldri inn pinkode om der er fare for at noen ser hvar du taster. Det er altså best om en du kjenner står ved siden av deg når du tar ut penger fra en minibank.

Konklusjon: En kroner spart er to kroner tjent om du har 50 % marginalskatt.

Egenkapitalplassering

Veksel- og kombinasjonsbruket er godt kjent på Vestlandet. Vekselbruket med kombinasjon av fiske og småbruk er tilpasset vestlandsnaturen. Mens et stort korn- eller melkebruk satser alt på ett kort, sprer man i kombinasjonsbruket risikoen på ulike aktiviteter. Svikter avlingen, kan man håpe på at fisket slår til med et godt år. Under krig og i kriseperioder har bonden på kombinasjonsbruket levd bedre enn de fleste. Han har det viktigste av det han trenger for å leve.

Figuren nedenfor viser situasjonen for en investor som investerer i ulike objekter. Vedkommende står ovenfor en usikkerhet i

 • Tid og
 • Rom.
   

Den nederste kurven viser et investeringsobjekt som fluktuerer lite. Kurven kan vise utviklingen for et bankinnskudd eller innskudd på rentefond, som nærmest er å betrakte som bankinnskudd. På tidspunkt T1 (første loddrette strek) ser vi at det ikke er så stor forskjell på hvilket objekt man investerte i. På tidspunkt T2 (andre loddrette strek) derimot, er det ene investeringsobjektet klart bedre enn de andre. Figuren viser også at det kan lønne seg å gå ut av dette objektet på slutten av perioden og investere i et av de to andre objektene som nå er inne i en oppadgående trend. Vi har nevnt at det ene objektet kan være et bankinnskudd. De andre objektene kan være

 • Enkeltaksjer.
 • Aksjefond.
 • Unit Link fond.
 • Bolig eller fast eiendom.
 • Verdiutviklingen av en bedrift.
 • Samleobjekter som for eksempel kunst, frimerker, mynter, antikviteter, edle metaller eller gode årganger av ettertraktede viner.

Hvordan kan man spre sin risiko i tid og rom?

Tabellen nedenfor skisserer en tenkt egenkapitalssituasjon for ulike personer.

 

Nyetablert Par

Enslig

Nesten Pensjonist

Unorsk

Eiendeler

 

 

 

 

Bankinnskudd

 

50 000

200 000

 

Norske Fond

 

50 000

 

10 000

Norske Aksjer

 

50 000

 

 

Utenl. Fond

 

 

 

100 000

Utenl. Aksjer

 

 

 

40 000

Bil/båt

200 000

50 000

 

50 000

Bolig/hytte

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Sum Eiendeler A

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Gjeld

 

 

 

 

Studielån

400 000

 

 

 

Boliglån

800 000

500 000

100 000

 

Valutalån

 

 

 

500 000

Annen Gjeld

100 000

 

 

 

Sum Gjeld B

1 300 000

500 000

100 000

500 000

Egenkapital A-B

- 100 000

700 000

1 100 000

700 000

Vi ser at samtlige har identisk bolig- og totalformue. Det nyetablerte paret har ikke bankinnskudd eller aksjer. På grunn av en stor studiegjeld kommer de ut med negativ egenkapital. Den enslige har en del av sin formue plassert i bank, norske aksjer og fond.

Lånet på boligen er tatt opp i norske kroner og utgjør bare 50 prosent av boligens verdi. Dermed har den enslige en egenkapital på 700 000 kroner som er den samme som egenkapitalen til personen vi har kalt unorsk. Men i motsetning til den enslige, har den unorske personen plassert en del av egenkapitalen i utenlandske aksjer og fond. I motsetning til den enslige har han også finansiert boliglånet med et lån i utenlandsk valuta. Nesten pensjonisten har plassert 200 000 i banken. Han har bare et lite boliglån på 100 000 kroner og kommer dermed ut med en stor positiv egenkapital på over 1 million kroner. Felles for alle fire er at verdien på boligen utgjør det alt vesentlige av bruttoformuen.

Den unorske personen vil klart være minst påvirket av en særnorsk konjunktur som for eksempel skyldes et sterkt prisfall på nordsjøolje.

Nesten pensjonisten har et bankinnskudd som er dobbelt så stort som boliglånet. Dermed vil en heving av renten alt i alt slå positivt ut på denne personens netto finansformue. En kraftig renteheving vil imidlertid kunne utløse et prisfall på boliger og i verste fall skape en krise i eiendomsmarkedet som gjør at boligformuen og dermed verdien på egenkapitalen faller. For eksempel vil et prisfall på boliger med 30 prosent isolert sett føre til at markedsverdien på boligen faller til 700 000 og egenkapitalen til 800 000.

Dersom de utenlandske aksjene og fondene utvikler seg uavhengig av forholdene i norsk økonomi, vil fallet i boligformuen for den unorske personen kunne motvirkes av en stigning i andre formueskomponenter. Alt i alt vil totalvirkningen på egenkapitalen bli relativt mindre enn for de andre personene. I og med at boliggjelden er tatt opp i utenlandsk valuta og noe av formuen er plassert i utenlandske verdipapirer har den unorske personen lagd en buffer mot særnorske forhold. På fagspråket sier man risikoen er redusert ved at større deler av egenkapitalen er plassert utenfor landets grenser. Dersom vi får en varig svekkelse av kronekursen som varer helt til valutalånet skal betales tilbake, vil kroneverdien av valutalånet ha steget. Men forholdene den dagen lånet skal innfris kan være ganske ulike de forholdene som gjelder under en særnorsk konjunkturnedgang. Vårt budskap er at man skal gå i graven med større fordringer enn gjeld. Det er etter vår syn ikke noe poeng i seg selv å dø gjeldfri. Det er bedre å dø med 5 millioner i bruttoformue og 1 million i gjeld enn uten gjeld og en nettoformue på 1 million kroner. Dersom man absolutt vil nedbetale gjelden på boligen som er belånt med et valutalån, vil det være meget viktig å treffe riktig tidspunkt for når lånet innfris, dvs. når den norske kronen er relativt sterk i forhold til den valutaen lånet er tatt opp i.

Alle fire har imidlertid det til felles at deres formuessituasjon og dermed deres egenkapital er sterkt eksponert mot det som skjer i boligmarkedet. Ved en refinansiering vil pensjonisten nesten kunne isolere seg fra det som skjer i norsk økonomi på følgende måte:

 • Han tar opp et lån på boligen i utenlandsk valuta på Kr 600 000 hvor resten av den eksisterende boliggjelden på Kr 100 000 slettes. Det forutsettes at den utenlandske renten er upåvirket av det som skjer i Norge. Boliggjelden som er i valuta, kan innfris en gang i fremtiden og da er det den fremtidige valutakursen som avgjør om den har steget eller falt i verdi som følge av valutakursendringer.
 • Han plasserer bankinnskuddet på Kr 200 000 i globale fond. Resten av valutalånet på 500 000 kroner plasseres også i ulike fond hvor motoren er et eller flere globale fond.

Et sterkt fall i boligformuen som følge av en kraftig norsk rentestigning, kan dermed oppveies av at gjelden er i valuta og en vanlig utvikling av andelsprisen på de globale fondene.

Den enslige vil kunne gjøre noe tilsvarende ved å refinansiere boliglånet til et valutalån og konvertere bankinnskuddet, de norske aksjene og fondsplasseringene til utenlandske fond.

På grunn av den store totale gjelden har det nyetablerte paret minst mulighet til å isoleres seg fra forhold som skjer i den norske økonomien. Dersom vi antar at de har en bil som kan selges for Kr 200 000, vil de ved å selge denne å skaffe seg en rimeligere bil til for eksempel Kr 50 000 kunne bruke dette til å refinansiere deler av boliglånet til et valutalån. Hvorvidt de vil kunne ta opp et valutalån, avhenger av deres inntektssituasjon. Dersom de til sammen tjener så godt at de ikke vil ha problemer med å betjene gjelden, vil de med stor sannsynlighet få konvertert deler av boliglånet til et valutalån. De har imidlertid ikke tilgjengelige midler som de umiddelbart kan investere i globale fond. Derfor vil de ikke på samme måte kunne redusere tapet ved verdifall på boligen som skyldes spesielle forhold i norsk økonomi som for eksempel et oljeprisfall med tilhørende rentestigning.

  
Der er mange genier i et bull marked, men der er få igjen i et bear marked. Husk at kun døde fisk følger strømmen.

Reklamere her?

Du kan reklamere på denne side med ulike former for annonser, artikler, bannere etc. Vi foretrekker kontraktsreklame, dvs. reklame for minimum et par måneder og helst et år. Les mer om reklamemulighetene på vår internasjonale site. Ønsker du å skrive en artikkel der du reklamerer for din virksomhet, er det også milig. Du kan reklamere med bilder eller endog en video. Merkevarebygging er viktig. Derfor kan også logo eller merkevare reklamering være svært effektivt. Vi har også et stort internasjonalt nettverk av siter der du kan treffe et marked utenfor Norge. Merk at siten er responsiv eller plattform nøytral. Det innebærer at reklamen også vises på mobiltelefon, nettbrett, bærbar datamaskin og din Tv skjerm om den kobles til en datamaskin. I 2014 er det svært viktig, da opptil 60 prosent bruker en mobiltelefon eller et nettbrett når de surfer på nettet. Du leverer videoen, bildene, banneret, logoen eller teksten og vi ordner resten.